O nás

Pojištění pohledávek je naší výhradní specializací. Spolupracujeme s pojišťovnami, které tyto služby nabízejí a pomáháme našim klientům se sjednáním nejvýhodnějších podmínek. Naší přidanou hodnotou je průběžná správa pojistných smluv a jsme vaším pomocníkem i po uzavření pojistné smlouvy.

Pojištění pohledávek kryje rizika z nezaplacení pohledávek a pomáhá v situacích, kdy odběratel nedokáže
nebo není ochoten zaplatit své závazky včas.

Naše motto: Ochráníme Vaše penízeFakta o společnosti2009

Rok založení společnosti

50

mil. výše pojištění profesní odpovědnosti

10

let zkušeností z oboru úvěrového pojištění

Naše služby

OPTIMUM Czech je specializovaný pojišťovací makléř

Nabízíme:

 • pojištění pohledávek na českém a slovenském pojišťovacím trhu
 • odbornou znalost problematiky pojištění pohledávek a osobní kontakt s pojišťovnami
 • správu Globálních i lokálních pojistných smluv
 • specialistu na Vaší straně

Našim klientům poskytujeme:

 • zpracování prvotních nabídek na pojištění
 • vypracování konkurenčních nabídek na pojištění
 • možnost doplňkových pojistných smluv
 • správu stávajících pojistných smluv a jejich vylepšení
 • převezmeme část administrativy na naše bedra
 • pomoc s pojistnými limity
 • pomoc s pojistnými případy
 • znalost a osobní kontakt s pojistiteli na domácím trhu

Za naše služby a pomoc nic navíc neplatíte.

Princip pojištění pohledávek

Pojištění pohledávek - obecně

Komerční pojištění pohledávek kryje rizika z nezaplacení pohledávek a pomáhá v situacích, kdy odběratel nedokáže nebo není ochoten zaplatit své závazky včas. Zahrnuje platební nevůli či platební neschopnost, ale dokáže postihnout i část politických rizik v oblastech, kde toto nebezpečí hrozí. Týká se dodávek zboží nebo poskytování služeb na tuzemském trhu nebo v zahraničí. Pojištění se vztahuje na většinu tržně orientovaných zemí, ale i Východní Evropu a země bývalého Sovětského svazu. Poznáte jak bonitní jsou Vaši klienti z pohledu pojišťovny.

Pro koho je pojištění určeno

 • pro většinu výrobních nebo obchodních společností
 • pro exportéry
 • pro poskytovatele služeb

Pojištění až na vyjímky není vhodné pro jednorázové dodávky v řádu několika desítek milionů korun a při splatnostech delších než 1 rok.

Důvody pro sjednání pojištění

 • zajištění bezpečnosti odběratelsko-dodavatelských vztahů a nebezpečí rozsáhlých ztrát
 • zajištění uzavřených závazných dodávek s klienty
 • expanze společnosti s sebou přináší i nové neznámé odběratele
 • pronikání na nové trhy
 • outsourcing kreditního oddělení a monitoring Vašich zákazníků
 • rozsáhlé databáze společností zahrnují negativní informace o dlužnících, vyplacených škodách a zhoršující se platební morálce
 • vymáhání pohledávek pojišťovnou, nebo specializovanou firmou
 • zvýšení úvěrové bonity a způsob zajištění provozního bankovního financování

Předmět pojištění - škody

Důvod proč odběratel nezaplatí zahrnuje tyto případy:

 • 1. Platební neschopnost
  • prohlášení konkurzu
  • zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka ze strany soudu
  • soudní rozhodnutí za účelem restrukturalizace nebo likvidace firmy
  • věřitelé dlužníka obecně dohodli na soudním smíru, narovnání nebo na jiném typu mimosoudního vyrovnání
  • výkonem soudního rozhodnutí proti dlužníkovi (exekuce) nebyla pohledávka v plné výši nebo částečně uhrazena
 • 2. Platební nevůle
  • nemožnost zaplatit z důvodu druhotné platební neschopnosti nebo úmysl nezaplatit

  Základní parametry pojištění (pojistné smlouvy)

  Důvod proč odběratel nezaplatí zahrnuje tyto případy:

  • Pojistná smlouva - pojistné
  • Pojistný limit
  • Spoluúčast
  • Hlášení o nezaplacení
  • Karenční lhůta
  • Pojistné plnění

  Pojistnou smlouvu

  Podepisuje klient a pojišťovna. Pojistná smlouva obsahuje základní podmínky pojištění a cenu. Cena pojištění je závislá na výši pojištěného obratu, škodách a stanovena pojistnou sazbou. Platnost pojistné smlouvy je 12 měsíců a automaticky se prodlužuje na další období, pokud není vypovězena.

  Pojistný limit

  Určuje maximální výši krytí dluhu ze strany pojišťovny. Pojistný limit stanoví pojišťovna na základě žádosti o pojištění odběratele. Pojistný limit by neměl být nižší, než dodané zboží nebo služby a měl by např. odpovídat internímu kreditnímu limitu. Pojišťovny nabízejí i paušální pojištění na nepojmenované zákazníky. V tomto případě není nutný souhlas pojišťovny s pojistným limitem, ale splnění stanovených podmínek.

  Spoluúčast

  Vyplacená škoda u pojmenovaných (mají limit) a nepojmenovaných zákazníku je snížena o spoluúčast klienta. Procenta odškodnění jsou specifikována v pojistné smlouvě a liší se dle obou skupin zákazníků.

  Hlášení o nezaplacení

  Celkové nezaplacené pojištěné pohledávky u každého dlužníka je vždy nutno ohlásit pojišťovně. Hlášení probíhá v řádech několika měsíců po datu splatnosti pohledávky. Pokud je lhůta pro nahlášení překročena, není škoda ze strany pojišťovny vyplacena. 

  Karenční lhůta

  Datem ohlášení pohledávky po splatnosti začíná běžet karenční (čekací) lhůta. Její délka je maximálně 6 měsíců. Po jejím uplynutí je v případě platební nevůle vyplaceno pojistné plnění. 

  Pojistné plnění

  Z výše dluhu, maximálně však z výše uděleného pojistného limitu je vypočteno pojistné plnění. Jeho vyplacení následuje do 45 dní od dodání potřebných dokumentů v případě platební neschopnosti (pravomocného rozhodnutí soudu, insolvenční řízení, exekuce atd.). V případě platební nevůle po uplynutí karenční lhůty. Pojistné plnění je vyplaceno podle skutečnosti, která nastala dříve. 

  Naši partneři

  • Makléř není vázán na jednu pojišťovnu, ale spolupracuje s více partnery. Našimi partnery jsou níže uvedené pojišťovny pohledávek působící na českém trhu.
  • Více partnerů znamená více možností. My Vám doporučíme, Vy si vyberete.
  • Za naše služby a pomoc nic neplatíte.
  •  

  Více partnerů znamená více možností. My Vám doporučíme, Vy si vyberete.

  Reference – naši spokojení klienti

  Našim cílem je dlouhodobá spokojenost našich klientů s poskytovanými službami, níže najdete příklady referencí:

  STAVMAT STAVEBNINY a.s.

  S panem Vidnerem ze společnosti OPTIMUM Czech s.r.o. spolupracujeme od roku 2009. Od té doby se nám díky poskytovanému servisu zlepšila správa a vymahatelnost pohledávek a zároveň jsme získali jistotu, že naše zájmy ve vztahu k odběratelům i pojišťovně budou zastupovány kvalifikovaně.

  Ing. Josef Brych, Finanční a administrativní ředitel
  Originál dokumentu zde: STAVMAT STAVEBNINY a.s.


  ARGOS ELEKTRO, a.s.

  S panem Vidnerem z OPTIMUM Czech s.r.o. spolupracujeme od roku 2008. I když jsme si primárně pojištění sjednali vlastními silami, rozhodli jsme se předat správu naší pojistné smlouvy do rukou specializovaného makléře. Tímto krokem jsme získali možnost odborného poradenství v problematice pojištění a partnera, který zastupuje naše zájmy vůči pojišťovně. Díky vzájemné spolupráci máme zajištěny rizika významného charakteru a podporu ve všech oblastech úvěrového pojištění.

  Ing. Pavel Vaněk, ekonom
  Originál dokumentu zde: ARGOS-ELEKTRO-a.s..pdf


  Bayer CropScience

  S panem Vidnerem ze společnosti OPTIMIUM Czech s.r.o. spolupracujeme od roku 2009 v oblasti spravování agendy pojištění pohledávek. Jsme velmi spokojeni s poskytovanými službami, které jsou vyřizovány v požadovaných termínech a kvalitě.

  Ing. Petr Heřman, Head of logistic and controlling division CropScience Bayer, s.r.o.
  Originál dokumentu zde: Bayer-CropScience.pdf


  MPL TRADING spol. s r.o.

  S panem Vidnerem ze společnosti OPTIMUM Czech s.r.o. spolupracujeme od roku 2010. S jeho pomocí se nám podařilo zlepšit správu pohledávek z obchodního styku.

  Ing. Vojtěch Hejč, prokurista společnosti MPL TRADING spol. s r.o.
  Originál dokumentu zde: MPL TRADING spol. s.r.o.pdf


  Icopal Vedag CZ s.r.o.

  S panem Vidnerem z OPTIMUM Czech s.r.o. spolupracujeme od roku 2007. Díky vzájemné spolupráci se podařilo zlepšit platební morálku našich klientů a zrychlit průměrnou dobu inkasa pohledávek. Naše zájmy byly vždy zastupovány s odbornou péčí a bez zbytečných odkladů. Část agendy pojištění a správy pohledávek jsme delegovali na odborného partnera, čímž jsme získali časovou úsporu pro naše zaměstnance. Díky odborné znalosti se podařilo vyjednat velmi výhodné podmínky pro naši společnost.

  Ing. Tomáš Wachtl, jednatel společnosti Icopal Vedag CZ s.r.o.
  Originál dokumentu zde: Icopal-Vedag-CZ-s.r.o..pdf


  Kontakty

  Optimum Czech s.r.o.

  Obchodní ředitel a jednatel

  Ing. Petr Vidner

  mob.: +420 606 784 319
  tel.: +420 244 400 380 
  email: petr.vidner@optimumczech.cz

  Péče o klienty

  Radka Nováková

  mob.: +420 732 959 759; fax: +420 960 244 400 380
  email: aneta.novakova@optimumczech.cz


  Zavolejte nebo pošlete zprávu, obratem se s Vámi spojíme.

  Kancelář:

  Rosečská 2098/11
  140 00 Praha 4
  IČ: 289 31 947

  Číslo registrace MF ČR: 098192PM (dle zákona 38/2004 Sb.)

  Pro zpracování nabídky pojištění pohledávek prosíme vyplňte dotazník a pošlete nám emailem zpět. Děkujeme.
  » Stažení dotazníku «